Persekitaran operasi

  • sistem operasi:Windows 2008 Sp2 atau windows 7 versi di atas
  • Persekitaran berjalan: .Net Framework 4.6.2 dan ke atas

# Muat turun perisian

# Semak sama ada persekitaran berjalan dipasang

  • cmd lari reg query "HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP" /s /v version | findstr /i version | sort /+26 /r

# Pasang persekitaran Rangka Kerja .Net

Pasang mana-mana versi berikut, Windows 7 memasang NET4.6.2, Windows 10 memasang NET4.8.1

# sokongan TLS

Versi Windows yang berbeza menyokong versi protokol yang berbeza